Bafra TSO’dan Kişisel Verileri Koruma Bilgilendirme Semineri

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.

Bafra TSO’dan Kişisel Verileri Koruma Bilgilendirme Semineri

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Açılış konuşmasında Bafra TSO Başkanı Göksel BAŞAR ‘ Kişisel Verilerin Korunması kanunu çerçevesinde üyelerimizin bilgilendirilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda sorun yaşamamaları için Kişisel Verileri Koruma Kurulu Uzmanı Hakan Bey Ankara’dan talebimiz üzere bilgilendirme seminerimize katılım sağlamıştır. Ayrıca yeni yıldan itibaren kullılacak olan Veri Sorumluları Sicili sistemi hakkında da bilgilendirmeler bulunacaktır. Üyelerimiz ve programa katılım sağlayan Mali Müşavirler için verimli bir program geçekleşmesini temenni ederim’ dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Uzmanı Hakan ARSLAN ‘Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belli yükümlülükler getirmektedir.  

Kişisel verilerin işlenmesinde; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme gibi ilkelere uyulması gerekmektedir.

 Kişisel verilerin işlenme şartları; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır’ dedi.

KVKK Uzmanı Hakan Arslan’ın sunum eşliğinde devam ettiği seminerde; Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi, Kişisel verilerin aktarılması, Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler konularında bilgiler aktardı.

Hakan Arslan VERBİS ile ilgili ‘Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur’ dedi. VERBİS sistemi ile ilgili verilen bilgilerden sonra soru cevap kısmına geçilerek program sonlandırıldı.

HABER MERKEZİ

Hasan Eren

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER