Bafra Ticaret Borsası’na (ELÜS) Acentelik Yetkisi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. kurucu üyesi ve ortağı olan Bafra Ticaret Borsası, aynı zamanda da Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satım işlemleri Acentesi olarak yetkilendirilmiştir.

Bafra Ticaret Borsası’na (ELÜS) Acentelik Yetkisi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. kurucu üyesi ve ortağı olan Bafra Ticaret Borsası, aynı zamanda da Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım satım işlemleri Acentesi olarak yetkilendirilmiştir.

Bu konu hakkında bir açıklama yapan Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı, Namık KİBAROĞLU; 

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik belgedir.

ELÜS, Lisanslı Depo İşletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde oluşturulan elektronik kaydı ifade eder. Merkezi Kayıt Sistemine ihraç edilmiş olan Elektronik Ürün Senedi aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünü aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede temsil eder. ELÜS ile temsil edilen ürünler [Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve denetlenen] Lisanslı Depoculuk sistemi güvencesindedir.

5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu"nun 53 üncü maddesi çerçevesinde tanzim edilen 27.02.2017 tarih ve 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden Elektronik Ürün Senetleri'nin (ELÜS) tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve Bafra Ticaret Borsası olarak şirketin kurucu ortaklarından ve acentelik yetkisi alan 90 borsadan birisiyiz.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB) faaliyete geçmesine ilişkin çalışmalarının son aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

TÜRİB'in faaliyete geçmesini takiben tüm ELÜS alım satım işlemleri yalnızca TÜRİB bünyesinde yapılacak, ELÜS'lerin alım satım işlemleri yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın //www.turib.com.tr adresinden erişilecek "TÜRİB İşlem Platformu" üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirilecektir.

TÜRİB faaliyete geçtiğinde yatırımcıların ELÜS işlemlerine herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için TÜRİB'e kayıt olması gerekmektedir. ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik sözleşmesi imzalamış olan Bafra Ticaret Borsası’na başvurmak suretiyle kayıt altına alınacaktır. Yatırımcının kaydı, aşağıda yer alan belgelerin ibrazı neticesinde Bafra Ticaret Borsası tarafından TÜRİB sistemine girişi yapılarak gerçekleştirilecektir.

Bu nedenle, ELÜS alım - satımı yapmak isteyen yatırımcıların, TÜRİB'e kayıt için aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte, Bafra Ticaret Borsası’na başvurmaları önemle duyurulur.

Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu değişiklikleri Borsamız vasıtasıyla yapabilecektir. ELÜS işlemlerinin tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni ederim.

Gerçek Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgah ilmühaberi, fatura vb.)

- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)

- Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

Tüzel Kişiler Kayıt İçin Gerekli Evraklar: 

- Kuruluş ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği

- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği

- Vergi Levhası örneği

- İmza Sirküleri

- Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)

- Aracı Kurum veya Banka'dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)

İletişim:

Bafra Ticaret Borsası

Alparslan Mah. Borsa Sokak No: 2    55400 Bafra / Samsun

Tel  : 0 362 544 33 00 – 0 362 544 00 33

Faks: 0 362 544 33 53

HABER MERKEZİ

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, habersamsun.com.tr

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER