2019 Yılında OKA’dan 34 Milyon TL Kaynak Tahsisi

Samsun Valisi Osman Kaymak, 21.06.2019 Cuma günü saat 14.00’de Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda düzenlenen, ‘2019 Yılı Mali Destek Programları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

2019 Yılında OKA’dan 34 Milyon TL Kaynak Tahsisi

Samsun Valisi Osman Kaymak, 21.06.2019 Cuma günü saat 14.00’de Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda düzenlenen, ‘2019 Yılı Mali Destek Programları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Osman Kaymak yaptığı açılış konuşmasında, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından çıkılan 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı bilgilendirme toplantısına ilimizde ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınmaya yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerini, hızlı, sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir bir kalkınma hareketini yerel ve bölgesel aktörlerin etkin olduğu katılımcı bir anlayışla yürütmek üzere hem yerel aktörler ile merkezin işbirliğini geliştirmeyi ve hem de bölge illeri olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ın ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet üstünlüklerini artırmayı hedeflemektedir. Bunun yanında uluslararası ölçekte gelişmeler yakından takip edilerek bölgenin katma değer üretme kapasitesini artırmak adına uluslararası arenada çalışmalar yoğunlaştırılmakta, işbirlikleri ile yenilikleri yakalamaya çalışılmaktadır.

Ajansımız kurulduğu günden bugüne mali destek programları kapsamında 709 projeye 162 Milyon TL hibe desteği sağlamıştır. Faydalanıcıların da sağladığı eş finansmanda dikkate alındığında 2009 yılından bu yana uygulanan projelerle 314 Milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Ajans sağladığı mali desteklerle bölgede ekonomik, sosyal ve mekânsal kalkınmayı desteklerken, bölgemizde kurumsal kapasitenin gelişmesine ve kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesine de katkı vermektedir. Bu desteklerin devamı olarak Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı,  2019 yılı teklif çağrısı kapsamında toplamda 34 Milyon TL kaynak tahsis edilen “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı” ve “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” detaylarını bugün itibariyle kamuoyuna duyurmaktayız.

Yeni açıklanan bu üç program hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse; İlki “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı’nın amacı; TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Programın öncelikleri ise TR83 Bölgesinde turizm potansiyeli açısından önem arz eden değerler ile konaklama ve alternatif turizm hizmetlerinin sunumuna yönelik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi; doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 21 Milyon TL bütçe tahsisi yapılan turizme destek programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 500 bin TL, azami 2 milyon TL olacaktır.

İkinci olarak ‘Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve kırsalda tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesidir. Program ile tarımdan elde edilen katma değerin artırılması ve kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgesel gelirin artırılması amaçlanmaktadır. Programın önceliği ise bölgede üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin ve pazarlama imkânlarının artırılması olarak belirlenmiştir. Bölgemizde faaliyet gösteren organize sanayi bölge müdürlükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kooperatif ve birlikler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 7 Milyon TL bütçe tahsisi yapılan kırsal kalkınma destek programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin TL, azami 500 bin TL olacaktır.

Üçüncü ve son olarak ‘Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; TR83 Bölgesinde mesleki eğitimin kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırılmasıdır. Programın öncelikleri; Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar, halk eğitim merkezleri ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olabileceği toplamda 6 Milyon TL bütçe tahsisi yapılan mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi destek programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarları asgari 100 bin TL, azami 500 bin TL olacaktır.

Her üç programımız için de Kalkınma Ajansları Yönetim Sistem (KAYS) üzerinden son başvuru tarihi 09.09.2019 Pazartesi Saat: 23:59’dur. Bu üç Proje Teklif Çağrısının ve OKA tarafından verilecek toplam 34 milyon liralık hibe desteğinin bölgemizde faydalı sonuçlar alınacaktır. İlimizde projelere destek alınacak kurumlarımız var. Avrupa Birliği, OKA ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumlarının çok önemli destekleri var. Biz il olarak bütün destekleri iyi kullanan illerden birisiyiz. Tabi ne kadar çok proje sunarsak, o kadar iyi sonuç alırız. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız ilimizde bütün çalışmaların önünü açmış ve yol gösterici olmuştur. Sizlerin ajansımız ve diğer kurumlarımızla çalışmanız çok anlamlıdır. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

Vali Kaymak’ın konuşmasının ardından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen ‘2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı’ hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 01:34

Samsun Haber, Samsun Haberleri, Haber Samsun, Samsun, Haber, Son Dakika, habersamsun.com.tr

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER