OKA Yönetim Kurulu Ocak Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun Valisi Osman Kaymak, 16.01.2020 Perşembe günü saat 14.00’te Çorum ilinde düzenlenen (OKA) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Ocak Ayı Toplantısı'na katıldı.

OKA Yönetim Kurulu Ocak Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Samsun Valisi Osman Kaymak, 16.01.2020 Perşembe günü saat 14.00’te Çorum ilinde düzenlenen (OKA) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Ocak Ayı Toplantısı'na katıldı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, OKA Dönem Başkanı ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un Başkanlığında, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin ev sahipliğinde, Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer yetkililerin katılımıyla Çorum TSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

OKA Dönem Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol toplantıda yaptığı konuşmasında, “Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2020 yılı ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek ve Kurumumuzun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Amasya Valiliği adına şahsımın OKA Yönetim Kurulu Başkanlığında geçen 2019 yılını kısaca ve çok özet bir şekilde değerlendirecek olursak; Ajansımızın araştırma, raporlama, bölge tanıtımı, iş birliği olanaklarının geliştirilmesi ile bölge kaynaklarını harekete geçirecek mali destek programları kapsamında proje teklif çağrısı, teknik destek, fizibilite desteği ve güdümlü proje desteği mekanizmaları ile Bölge Kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyleyebiliriz.

2019 yılında, 3 adet mali destek programının hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve 34 Milyon TL tutarında hibe kaynak ayrılarak “Turizmin Altyapısının Geliştirilmesi”, “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm”, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi” Mali Destek Programları ilan edilmiştir. 2019 yılı Proje Teklif Çağrıları ile toplamda 73 projeye 34 milyon TL hibe sağlanacak ve toplam yatırım miktarı 68 milyon TL olacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında ilan edilen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamına Bölgemiz illerinden Samsun dâhil edilmiş olup; şu projeler desteklenmeye uygun bulunmuştur: Hassas Döküm Teknikeri Eğitim Atölyesi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu); Samsun İŞGEM İşlik Kapasitesinin Artırılması Ve Ortak Kullanım Atölyesi Kurulması Projesi (Samsun Büyükşehir Belediyesi) ve Samsun Lojistik Merkez Yatay Kapalı Depo Yapım Projesi (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası). Bölgemize bu projeler ile birlikte yaklaşık 10 milyon TL hibe kazandırılmıştır. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal Gelişme Mali Destek Programı kapsamında Bölgemizden iki proje başarılı bulunarak 2020 yılında uygulanmaya başlanacaktır.

2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 71 adet proje ile sözleşme imzalanmıştır. Eğitimlerin bir kısmı tamamlanmış olup, bir kısmı ise takvim süresince gerçekleştirilmektedir. 2019 Yılı Kasım / Aralık ayı başvurularının sonuçları 2020 Yılı Ocak ayında açıklanacağı için desteklenen proje sayısı daha da artacaktır.

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 12 adet proje ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projelere 1,7 milyon TL hibe sağlanırken eş finansmanla birlikte toplam proje bütçeleri yaklaşık 3 milyon TL’ye ulaşmaktadır.

Aynı şekilde, 2019 yılında Ajansımızın Güdümlü Proje Destekleri de devam etmiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi ve Buzağı Can Sütü Projesi; Tokat Belediyesi tarafından sunulan “Tokat Tarihi Meydan Çarşısı’nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi” Projesi ve Çorum İl Özel İdaresi tarafından sunulan “Çorum İlinin Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi Projesi” yıl içerisinde tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının istişareleri sonucunda 2019 yılı teması olarak "Mesleki ve Teknik Eğitim" konusu belirlenmiştir. Bu kapsamda Ajansımız tarafından birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Daha önce bahsettiğimiz Proje Teklif Çağrısının yanı sıra; “Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi”, “Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi”, “GençBizz Lise Girişimcilik Programı Tanıtım Eğitimi”, “Usta Çırak Buluşması ve Atölye Çalışması” gibi faaliyetler yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan "TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü ve Mesleki Eğitim Sektör Analiz Raporu", 24 Aralık 2019 tarihinde Ajansımız tarafından düzenlenen “Gelecekte İş Konferansı” sırasında kamuoyuna tanıtılmıştır.

2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonu ile uyumlu olarak hayata geçen “TR83 Bölgesi Rekabetçilik Ve Dış Ticaret Destek Merkezi” projesi TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstlenecektir. Dış Ticaret Araştırma Merkezi ile bölgede bulunan işletmeleri sistemli şekilde dünyaya açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması, işletmelerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine en hızlı yoldan sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bilgilerin sağlanmasının yanında danışmanlık hizmetleri de verilecek olup işletmelerin ihracat aşamalarının her anında destek mekanizmasının sürekli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren merkezin, bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimin artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik işbirliği ortamının oluşturulması konusunda katkı yapması beklenmektedir.

Ajansımız coğrafi işaretler ile ilgili edinilen bilgi birikimi ve tecrübenin ulusal düzeyde yaygınlaştırmasının sağlanması, TR83 Bölgesi'nde ve Türkiye'de coğrafi işaretli ürünler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bu alanın uzmanları ile bir araya getirilmesi ve coğrafi işaretli ürünler üzerine yenilikçi bir pazarlama modellerinin geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlamasında Yenilikçi Bir Model" konulu Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşmasını 18 Nisan 2019 Perşembe günü Ajansımız Merkez Hizmet Binası'nda düzenlemiştir.

Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi için yerel kalkınma fırsatlarında yer alan önceliklerden istihdam, sosyal kalkınma ve beşeri sermayenin geliştirilmesi, genç girişimciliği, milli üretim, sanayide teknolojik dönüşüm konularında ilgili paydaşların katılımı ve katkılarıyla oluşturulacak ve sektörlerin ortak ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak güdümlü projeler uygulanması hedeflenmektedir.

Bu vesileyle 2019 yılındaki Ajans faaliyetlerine karar ve yön veren, örnek bir işbirliği ortamını tesis eden Yönetim Kurulumuzun değerli üyelerine, bu faaliyetleri yerine getiren Ajans Genel Sekreterimizin şahsında bütün Ajans çalışanlarına ve Ajansımız ile işbirliği içerisinde olan bütün paydaşlarımıza gönülden teşekkür eder, 2020 yılının da aynı birliktelik ve heyecanla başarılarla dolu geçmesini temenni ederim.

Bilindiği üzere “Ajansımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi alfabetik sıraya göre ve birer yıl olmak üzere bölgemizdeki 4 ilimizin Sayın Valileri tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 2020 yılı dönem başkanlığı Çorum Valiliğimiz tarafından yürütülecektir. Bu süre zarfında Samsun Valimiz Sayın Osman KAYMAK Beyefendi de Başkanvekilliği görevini üstlenecektir. Bu vesile ile 2019 yılı boyunca süren bizim dönem başkanlığımız süresince bize her türlü desteğini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize ve Kalkınma Ajansımız tarafından kuruluşundan bugüne kadar başarıyla yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Ajansımızın çalışma ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

OKA Dönem Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un konuşmasının ardından toplantı diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020, 20:31

Hasan Eren

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER